ağzıgen

ağzıgen
sif. Ağzı enli, enli ağızlı. Ağzıgen şüşə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • karağan — (Çənbərək) kiçik oturacağı və ağzıgen qab. – Karağannan bir pendir ma:ladı Hürü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kasa — is. <fars.> 1. Çini, büllur, saxsı və ya metaldan qayrılmış ağzıgen qab. Mis kasa. Çini kasa. Kasaya xörək tökmək. Bir kasa su. – Axşam çay ortalığa gələndə gənə bir kasada qaynar süd ortalığa gəldi. C. M.. Kənd uşaqları əllərində badya,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərnic — is. <fars.> Misdən, saxsıdan və s. dən qayrılmış ağzıgen bir və ya iki dəstəli qab. Sərnic dolu süd. Sərnici yağla doldurmaq. – Böyüklər mis güyüm, cürdək, vedrə, sərnic götürmüşdü. Ə. Vəl.. Xalisə arvad ağ mis sərnici dizləri arasında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şeypur — is. Əyri boru şəklində ağzıgen musiqi və ya siqnal aləti. Bayraq çadırdan çıxarıldığı zaman şeypur səsləri ucaldı, atlılar bir kərə qılınclarını qınından çıxardılar. M. S. O.. Xanın buyruğu ilə şeypurlar çalındı. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zurna — is. Nəfəslə çalınan boruşəkilli, ağzıgen, kəskin səsli musiqi aləti. Zurna çalmaq. – Birdən qulağıma zurna səsi gəldi. S. S. A.. Rəqs qurtardıqda qapıdan məşəllərin işığı görünür və zurna səsi eşidilir. Ü. H.. <Gülyaz> . . ordlarını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəng — is. 1. Vurulduqda xüsusi səs çıxarmaq üçün içərisində metal dili olan, ağzıgen, kəsik konusşəkilli mis və ya mis ərintisindən qayrılmış alət. Kilsə zəngi. Zəng səsi. Dəmiryol zəngi. Yanğın maşını zəngi. – Davamlı bir zəng səsindən sonra 3 nömrəli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”